))Zapraszamy na Oficjalną Stronę internetowa Jerzego Roberta Nowaka((

wtorek, 3 maja 2016

Nie czas na kompromisy


Nie czas na kompromisy

    Irytuję się, gdy słyszę od kogoś z PiS-owskich władz, że jest potrzeba kompromisu. Pytanie, z kim ma zawrzeć ten  kompromis rząd Pani Beaty Szydło i PiS-owska większość w Sejmie? Z  R. Petru, broniącym interesów zagranicznych banków równie mocno jak Gomułka i Rakowski bronili socjalizmu? . Z G. Schetyną  na wzór  Targowicy, ściągającym obcą ingerencję w sprawy Polski?  Ze złośliwym starcem A. Rzeplińskim gotowym podpalić Polskę dla swych niewyżytych ambicji prezydenckich? Myślę, że czas wziąć przykład z Węgier Orbána, gdzie od dawna    postkomunistycznych  i liberalnych zdrajców nazywa się  wprost zdrajcami, czy targowiczaninami (węgierski odpowiednik  tego polskiego słowa to labance jako przeciwstawienie do patriotycznych kuruców). Czas Judaszy nazwać  Judaszami i wyciągnąć z tego odpowiednie wnioski.  Nie wolno się przy tym bawić w przesadne nadzieje na poprawę różnych  polityków- zdrajców, dziś wciąż  ślących za granicę „donosy na Polskę”.. Warto w tym kontekście pamiętać o jakże trafnej ocenie  George’ a Orwella : „ Gdy się raz stało kurwą, jest się  zawsze kurwą”. (Komentarz Orwella w związku z haniebnym zachowaniem  wielkiej grupy sprzedajnych  brytyjskich dziennikarza, którzy za pieniądze Kremla szkalowali Powstanie Warszawskie, nazywając je  „faszystowska ruchawką”. Por. szerzej: J. R. Nowak : „Myśli o Polsce i Polakach”, Katowice  1994,ss. 253-254). Myślę też, że  trzeba odsunąć na margines życia politycznego piewców zgniłych kompromisów typu Kazimierza M. Ujazdowskiego i  i Pawła Kowala.

           Usunąć Schetynę, odwołać Bieńkowską

     Raz jeszcze apeluję, aby większość sejmowa  w odpowiedzi na zdradzieckie apele  Grzegorza Schetyny o ingerencję UE przeciw Polsce jak najszybciej  zdjęła tego jegomościa z kierownictwa komisji zagranicznej w Sejmie. Uważam za prawdziwy nonsens  to, aby facet, który otwarcie odsłonił swą twarz targowiczanina  był dalej przewodniczącym komisji spraw zagranicznych w polskim Sejmie. Czas na odwołanie! Należy też jak najszybciej  przygotować działania dla odwołania  Elżbiety Bieńkowskiej z funkcji komisarza  w UE (wystarczy powołać się na jej   nagrana na  taśmie wypowiedź w sprawie fikcyjnych kontroli unijnych funduszy). Nie widzę  również żadnego sensu w dalszym popieraniu tak leniwego i niekompetentnego  Donalda  Tuska (po jego atakach na obecny rząd  polski)   na kolejną kadencję jako przewodniczącego Rady Europy. Witold Waszczykowski kolejny raz wygłupił się w wypowiedzi z 28 kwietnia 2016 na antenie TVN24 : „Będziemy popierać każdego Polaka” –w odpowiedzi na pytanie, czy rząd poprze kandydaturę  Tuska na następne dwa i pół roku szefowania Radzie Europy.. Jako szef tej Rady Tusk nie przyniósł żadnej korzyści Polski, tylko wiele wstydu z powodu swego chronicznego próżniactwa i niekompetencji   Nie wolno zapomnieć o jakże haniebnych napaściach polskich (!) europosłanek: Julii Pitery i Róży Thun na kandydaturę europosła Janusza Wojciechowskiego do Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Tym paniom nikt z patriotycznych polityków nie powinien podawać ręki. Politycy PiS-u powinni odmawiać występowania w jakimkolwiek programie telewizyjnym z którąś z tych zdrajczyń polskich interesów.  Podobnie należy traktować agresywnego renegata Michała Kamińskiego i zwariowanego warchoła Stefana Niesiołowskiego.

Najwyższy czas, by Sejm zajął się ustawą  umożliwiającą pozbawienie  prezesa NIK-u   Krzysztofa  Kwiatkowskiego  immunitetu   związku z manipulowaniem przebiegiem konkursów na szefów delegatur NIK-u.. Dziwne, żę w sytuacji, gdy zarzuty tego typu wysunęła o przeciw prezesowi NIK-u katowicka prokuratura już w sierpniu 2015 r,. i sam Kwiatkowski  wyraził gotowość zrzeszenia się immunitetu, nadal nie doprowadzono do zdecydowanego postępu w tej sprawie.

-Powinna być rozważona  sprawa   przygotowania przez Sejm ustawy skracającej okres urzędowania Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara, wybranego przez układ postkomunistyczny, w związku z jego wyjątkową  stronniczością i jednostronnością oraz  prawdziwym bzikiem na punkcie ideologii gender, i praw dla mniejszości seksualnych.-
 -Szokuje poparcie  PiS dla kandydatury tak skompromitowanego postkomunistycznego premiera Marka Belki na szefa Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Mam nadzieję, że PiS się z tego wycofa, ale o tym  w jednym z najbliższych tekstów.

Przyśpieszmy radykalne działania

- Należy jak najszybciej  wprowadzić ustawę medialną, na wzór węgierski  ustanawiającą bardzo  wysokie milionowe kary za  oszczerstwa. Pierwszą adresatką postanowień tej ustawy mogłaby być łże–profesor Magdalena Środa za głupawe oszczerstwo głoszące, że  PiS przygotowuje stan wojenny i już opracował listy proskrypcyjne. Na Węgrzech działania tej ustawy – uderzenie po kieszeniach oszczerców okazały się bardzo skuteczne. Wyeliminowano tak liczne wcześniej oszczerstwa.

-Rząd powinien  natychmiast podjąć  serię posunięć zmierzających do  zwalczenia niebywale rozrośniętej hydry biurokracji i   zdecydowanej redukcji nadmiaru urzędników. Proponowałbym powołanie Romana Kluski na pełnomocnika  do zwalczania biurokracji i opublikowanie jego  pakietu w tej sprawie dla pierwszego rządu PiS-u w 2007 r.,  pakietu  niestety ociosanego do roli małego pakieciku  przez Z.  Gilowską, reprezentującą lobby finansowe .
  
– Należy doprowadzić ustawą sejmową do radykalnego ograniczenia pensji w samorządach, a także do ograniczenia wysokości różnych nagród i premii tam przyznawanych. Dość  przypomnieć przejawiane przez Gronkiewicz Waltz prawdziwe szaleństwo w tym względzie.
  
- Powinien być jak najszybciej   udostępniony zbiór zastrzeżony w IPN. Nie rozumiem po co to tak długo trwające  zwlekanie z ta sprawą-

- Powinien być wreszcie ujawniony  słynny Aneks nr 2.
    
     Przyśpieszyć reformowanie sądownictwa
 
 Ministerstwo Sprawiedliwości pod rządami ministra  Zbigniewa Ziobro, wiceministrów Patryka Jakiego i , Bogdana Święczkowskiego i in. jest zdecydowanie najszybciej i najlepiej reformującym się resortem. Mimo to pozwolę sobie poddać  kilka propozycji ewentualnych dodatkowych działań tego resortu.

- Należałoby powołać specjalną wielką komisję śledczą pod kierownictwem wiecznie niepokornego prokuratora Andrzeja Witkowskiego z Lublina dla zbadania  spraw  blisko stu zabójstw na tle politycznym, dokonanych od 1989 r. przez tzw. Nieznanych Sprawców.

   - Czas wprowadzić zasadę, że wszyscy członkowie izb skarbowych czy służb celnych oraz komornicy, którzy świadomie i cynicznie doprowadzili swymi niesprawiedliwymi decyzjami do likwidacji jakiegokolwiek przedsiębiorstwa powinni do końca życia spłacać pokrzywdzonych przedsiębiorców z własnych pensji.

- Należy na wzór amerykański wprowadzić możliwość stosowania dużo wyższych niż dziś wyroków więzienia .(Amerykański  oszust Bernard Madoff, który okradł wyłącznie swych żydowskich rodaków na 47 miliardów dolarów, został skazany na 175 lat więzienia). Na tle amerykańskich wyroków jakże śmiesznie wygląda przypuszczalna niska kara 15 lat więzienia dla pary cynicznych oszustów z Amber Gold, którzy okradli 20 tysięcy ludzi.. Trzeba jak najszybciej zmienić wysokość kar w tej dziedzinie, aby zdążyć  dużo surowiej potraktować   parę  bezczelnych złodziei.
 
- Dokonać przeglądu co bardziej kontrowersyjnych  wyroków wydanych przez sądy w skali całego kraju i nagłośnić  niektóre szczególnie skandaliczne  w telewizji (tak jak wyrok Sądu Najwyższego, uniewinniający b. posłankę PO B. Sawicką.

- Przedstawić zestaw przynajmniej  kilkudziesięciu    najmniej sensownych werdyktów Trybunału Konstytucyjnego (m.in. wyroku blokującego zmniejszenie  emerytur esbekom etc., przypomniane niedawno przez prof. T. Marczaka zablokowanie przez TK uznanie własności polskiej na Ziemiach Odzyskanych za niepodważalną, i in.).

  - Powinna być  ogłoszona Lista Hańby, zawierająca nazwiska  katów ubeckich i esbeckich oraz sędziów skompromitowanych wysokimi wyrokami w sprawach politycznych.

- Należy jak najszybciej doprowadzić do bardzo znaczącego przycięcia emerytur b. esbeków i esbeków oraz sędziów skompromitowanych wyrokami w sprawach politycznych.

    Jakże pilne jest zbadanie sprawy braku kontroli państwowej nad okradzeniem polskich podwykonawców przez zagranicznych inwestorów przy budowie autostrad i przykładne ukaranie winnych zaniedbań w tej sprawie,. Najlepszym rozwiązaniem byłoby ich skazanie na prace przy którejś z autostrad niedokończonych przez tuskowiczów.

-    Niezbędne jest jak najszybsze ogłoszenie wyników śledztwa w sprawie  złodziejstwa ekipy prezydenckiej w Klarysewie.
 
- Należałoby  powołać specjalną komisję dla przejrzenia  nagłośnionych w programach „Państwo w Państwie” i „Sprawa dla reportera”  spraw  wielu ludzi  jakże mocno skrzywdzonych   w ostatnich ośmiu latach.  Wiązałoby się z tym również podjecie jak najszybszych działań dla naprawienia  krzywd i ukarania ich sprawców.

 - Należałoby powołać przy radach miejskich rzeczników praw mieszkańców, mających koordynować działania dla obrony przed bezdusznością jakże wielu sądów, ZUS-ów, urzędów skarbowych.  Należałoby zapewnić bezpłatną obronę prawną dla uboższych osób,  skarżących na pokrzywdzenie przez urzędy, wspierać działalność stowarzyszeń, broniących osób pokrzywdzonych przez sądy, ZUS-y, urzędy skarbowe etc.
- Niezbędne jest umożliwienie nagrywania rozpraw sądowych  dla zwiększenia kontroli nad skrajnie „subiektywnymi” orzeczeniami sądów Należy przerwać niechlubną praktykę nagminnego ograniczania jawności obrad sadowych oraz  stosowania sądowej „cenzury prewencyjnej” wobec niektórych książek i filmów.
-   Potrzebna jest radykalna zmiana ordynacji wyborczej i wprowadzenie ordynacji mieszanej z częścią okręgów jednomandatowych. Należałoby rozważyć - -na wzór szeregu krajów (m.in. Belgii, Australii, Nowej Zelandii) – wprowadzenie obowiązku udziału w wyborach pod rygorem wysokich grzywien.

  - Osobnym wielkim  problemem są o wiele  za wątłe zmiany w telewizji publicznej pod batutą J. Kurskiego, ale o tym  szerzej w  jednym  z następnych tekstów..


  Bronić Polaków przed eksploatacją zagranicznych koncernów i  banksterów

- Należy jak najszybciej wprowadzić, -na wzór węgierski- podatek  reklamowy, który najmocniej uderzyłby w media, kierowane przez zagranicznych właścicieli, takie jak TVN czy „Newsweek”. Nie rozumiem, dlaczego nowe władze nie wprowadziły dotąd tego tak potrzebnego  podatku.

- Należy wprowadzić zasadę wyrzucania supermarketów z centrum miast na ich obrzeża , tak jak to robią na Zachodzie i tak jak to robią Węgrzy. . Najwyższy czas, by skończyć z takimi skrajnościami jak w Krakowie i w Poznaniu, gdzie centralne dworce kolejowe po remontach stały się faktycznie tylko przybudówkami do marketów. Pytanie, czy ktoś na tym nieźle zarobił?

 - Wprowadzić przyjętą na Węgrzech  zasadę, że supermarkety, które wykazywały przez ostatnie dwa lata straty, wyrzuca się z Węgier, aby „biedni” zachodniacy nie dopłacali do Węgier. U nas jak wiadomo ogromna część zachodnich supermarketów  wykazuje straty w corocznych rozliczeniach .
   -Należałoby jak najszybciej - wyjść  naprzeciw postulatom frankowiczów - wbrew protestom wyzyskujących ich banków. I tu warto zwrócić uwagę na jakże korzystne dla frankowiczów rozwiązania węgierskie.

- Wymusić na zachodnich sieciach energetycznych obniżenie cen dostarczanego przez nich gazu, energii, ciepłownictwa, tak jak to zrobili Węgrzy.

- Wprowadzić – wzorem Węgrów specjalną ustawę kontrolującą  banki przez Bank Narodowy. Dzięki tej ustawie na Węgrzech ukarano ponad 60 banków zagranicznych wysokimi grzywnami za zawyżanie  opłat kosztem klientów. Zagraniczni banksterzy musieli   też zwrócić klientom  to ,co ukradli.

- Należy przygotować -na wzór zachodni-zasady mocno ograniczające udział zagranicznego kapitału w mediach  i w kinematografii.  Niezbędne jest również wprowadzenie –wzorem francuskiego prezydenta G. Pompidou-  dużo ostrzejszego opodatkowania kin wyświetlających filmy pełne okrucieństwa lub hard porno.

- Należy  natychmiast alarmować w każdym przypadku  awansowania ludzi z PO do zarządu którejkolwiek ze spółek Skarbu Państwa. Platforma niszczyła Polskę przez tyle  lat i związani z nią osobnicy nie powinni być nigdzie  awansowani za nowego reformatorskiego rządu.


 A  W. Waszczykowski  śpi

   Stary suseł w randze ministra spraw zagranicznych Witold Waszczykowski  nadal mocno  śpi jak spał i nie zmienia najgorszych nawet ambasadorów. A są to postacie wręcz kompromitujące. .Poza tylekroć już krytykowanym przez mnie, wręcz do znudzenia , Ryszardem Schnepfem w Warszyngtonie  dalej mamy dziesiątki innych karykaturalnych postaci na stanowiskach ambasadorów. Wymienię tu tym razem tylko trzech z największych dziwolągów ambasadzkich w roli reprezentantów nowego reformatorskiego rządu PiS-u.  Groteskowy wprost  jest występujący jako ambasador  rządu PiS-u w Watykanie Piotr Nowina- Konopka, kiedyś przymilnie nazwany przez Lecha Wałęsę „gnidą.” Przypomnijmy, że ten jegomość jako prominentny działacz Unii Demokratycznej złożył w noc teczkową z 4 czerwca 1992 r. w Sejmie wniosek o obalenie rządu Jana Olszewskiego. A teraz reprezentuje rzad PiS-u. (!) W Budapeszcie dalej urzęduje zajadły wróg PiS-u i V. Orbána, absolwent osławionej moskiewskiej  MGIMO Roman Kowalski. W Kanadzie nadal działa jako ambasador Marcin Bosacki, przez 20 lat ,od 1990 do 2010 r. związany z „Gazetą Wyborczą”.

     Musi być bardzo mocno poprawiona polityka informacyjna  PiS-owskiego rządu  skierowana na zagranicę. Pisałem już wcześniej na  tym blogu o fatalnej słabości działań PiS-u  w tej sprawie. Wskazywałem ,że premier  Orbán może poszczycić się licznymi  wybitnymi zagranicznymi przyjaciółmi politycznymi od kanclerza H. Kohla po przewodniczącego  frakcji chadeckiej w PE  J. Daula i ubolewałem, że PiS nie ma żadnego takiego znaczącego przyjaciela politycznego na Zachodzie. Świeżo przeczytałem utrzymane w podobnym do mnie duchu uwagi świetnego polskiego korespondenta  w Budapeszcie Macieja Szymanowskiego, stwierdzającego m.in. :”Nowy polski rząd jakby nie docenił wagi polityki informacyjnej za granicą. Nawet pobieżna lektura głównych opiniotwórczych dzienników i tygodników państw unijnych ujawnia, że liderzy opozycji i ich zaplecze udzielają kilkunastokrotnie więcej wywiadów i wypowiedzi, niż to jest w przypadku obozu rządzącego i osób z nim się utożsamiających.. Nie korzystamy z profesjonalnych agencji PR, nie organizujemy wizyt studyjnych z prawdziwego zdarzenia dla zagranicznych dziennikarzy, właścicieli mediów i redaktorów pracujących w agencjach prasowych. W połączeniu z niewielka siłą przebicia naszych think  tanków i PAP powoduje to, że za granicą łatwo górę biorą uprzedzenia i negatywne stereotypy”.(Por. M. Szymanowski; Dyplomatyczne rozedrganie, „Do Rzeczy” 2 maja 2016).

-  Należy przygotowanie dokładny bilans  plusów i minusów dziesięciolecia udziału Polski w Unii Europejskiej.

- Należy zaskarżyć – wzorem Węgier i Czech- do Trybunału w Strasburgu decyzję o przymusowej relokacji imigrantów do poszczególnych krajów. (Por. uwagi M. Szymanowskiego w tekście : Dyplomatyczne rozedgranie, „Do Rzeczy” z 2 maja 2016)..
- Akcentując tak jak to zrobił prezes PiS J.Kaczyński nasze poparcie dla udziału w UE należy stanowczo występować przeciwko wszelkim przejawom gospodarczego dyskryminowania Polski i  przeciw szerzeniu antywartości przez politykę Unii. Należ  umacniać wspólny front z rządami krajow reprezentujących podobną jak my obronę idei państwa narodowych i wartości chrześcijańskich, na czele z Węgrami. Należy popierać  stanowisko W. Brytanii w jej sprzeciwie przeciwko narzucaniu kolejnych ponad narodowych zobowiązań i  dążyć do sformułowanej już w 2010 r. . w  PiS-owskim projekcie nowej konstytucji polskiej zasady wyższości prawa krajowego ponad prawem unijnym. Tak jak to sobie zabezpieczyli Niemcy.

- Należy jak najszybciej zorganizować- po długotrwałym niegodnym milczeniu – wielką publiczną debatę naukowców w sprawie tak kontrowersyjnej umowy TTIP miedzy UE a USA. Nie wolno pozwolić sobie na pośpieszne poparcie  tej umowy, służącej głównie inter4esom wielkich korporacji. Czas zerwać ze służalczą proamerykańskością typu W.Waszczykowskiego w tej sprawie, wbrew naszym narodowym interesom gospodarczym.

-Ogłoszenie pełnego bilansu obecnego polskiego zadłużenia wobec  zagranicy, z dokładnym konkretnym wyliczeniem   zagranicznych podmiotów, wobec których jesteśmy zadłużeni..

- Rozpoczęcie  przygotowania pełnego bilansu strat zadanych Polsce przez Niemcy w czasie drugiej wojny światowej.

 - Otwarte  publiczne wystąpienie o przyznanie polskiej mniejszości w Niemczech statusu mniejszości narodowej w Niemczech z zastrzeżeniem, że utrzymywanie dalszej asymetrii w stosunkach polsko-niemieckich w tej sprawie spowoduje cofnięcie  jakichkolwiek form uprzywilejowania mniejszości niemieckiej w Polsce, a przede wszystkim jej prawa do nie przestrzegania  progu wyborczego w Polsce.  Zaakcentowanie potrzeby doprowadzenia do pełnej proporcjonalnej równorzędności  wydatków na oświatę i kulturę mniejszości polskiej w Niemczech i mniejszości poniemieckiej w Polsce.
- Należy podjąć stanowcze przeciwdziałania wszelkim formom „pełzającej germanizacji” na Ziemiach Odzyskanych.

-  Jakże potrzebne jest oświadczenie Sejmu jednoznacznie wykluczające jako bezprawne wszelkie roszczenia żydowskie wobec Polski.

- Zapowiedź wystąpienia do Trybunału w Strasburgu  w przypadku dalszego utrzymywania różnych przejawów dyskryminacji mniejszości polskiej na Litwie.

-Zwrócenie  się do Niemiec i  Rosji  o zwrot bezprawnie przetrzymywanych tam zabytków polskiej kultury.
-_ Wystąpienie do Ukrainy o zaprzestanie kultu ludobójczych  antypolskich formacji UPA i czołowych zbrodniarzy , odpowiedzialnych za ludobójstwo Polaków : S. Bandery i R. Szuchewycza.

 - Zgodnie z rozpoczętą przez prezydenta Andrzeja Dudę polityką dużo dynamiczniejszej współpracy z Polonią i z Polakami z krajów sąsiednich należałoby uhonorować Polonię odpowiednią reprezentacją w Sejmie i w Senacie (przynajmniej 5 posłów i 5 senatorów).

   
 Nowa polityka odznaczeniowa

  -  Proponuję przyznanie  Orderu Orła Białego amerykańskiemu naukowcowi- profesorowi Richardowi C. Lukasowi, autorowi  sześciu świetnych książek pisanych w obronie  prawdy o Polsce, w tym słynnego  „Zapomnianego Holocaustu” .

-  Proponuję przyznanie Orderu Orła Białego  żyjącemu w USA profesorowi  Iwo C. Pogonowskiemu, autorowi licznych książek i setek artykułów pisanych w obronie prawdy o Polsce.

-  Proponuję przyznanie Orła Białego (pośmiertnie) ukraińskiemu naukowcowi dr hab. Wiktorowi Poliszczukowi, autorowi siedmiu książek  pisanych z potępieniem ludobójstwa  ukraińskiego na Wołyniu, popełnionego na Polakach, w tym szczególnie głośnej ksiązki „Gorzka Prawda”.. Fakt, że W. Poliszczuk nie został nigdy odznaczony przez polskie władze państwowe tym   boleśniej kontrastuje z odznaczeniem  Orderem Orła Białego przez A. Kwaśniewskiego ukraińskiego nacjonalisty B. Osadczuka, stypendysty hitlerowskiego w Berlinie w czasie drugiej wojny światowej.

- Proponuje przyznanie  jednego z najwyższych odznaczeń polskich prof. Ewie M. Thompson, autorce licznych publikacji, popularyzujących polska kulturę i broniących prawdy o Polsce, w 2015 r. laureatce Nagrody Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie za upowszechnianie kultury i literatury polskiej w świecie.
-  Proponuję przyznanie jednego z najwyższych odznaczeń polskich  mecenasowi Stefanowi Hamburze, szczególnie zasłużonemu w obronie praw mniejszości polskiej w Niemczech –.

-  Proponuję przyznanie  jednego z najwyższych odznaczeń polskich prof. Tadeuszowi Marczakowi , najwybitniejszemu dziś krajowemu obrońcy prawdy o Polsce w dziejach stosunków polsko- niemieckich.

-  Proponuję przyznanie jednego z najwyższych opolskich odznaczeń historykowi prof. Bogdanowi Musiałowi, nader zasłużonemu w obronie prawdy o historii Polski w  czasach drugiej wojny światowej.
 
- Proponuję odebranie Orderu Orła Białego przyznanego w 2010 r. przez B. Komorowskiego Adamowi Michnikowi, jako  osobie, która szczególnie mocno zaszkodziła Polsce w okresie po 1989 r.

-  Proponuje odebranie George Sorosowi orderu Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Zasługi przyznanego mu przez Komorowskiego w 2012 r. . G. Soros jest najzajadlejszym wrogiem państw  narodowych i wartości chrześcijańskich.


 Przeprowadzić śledztwo w sprawie   przekroczenia uprawnień policji wobec  opozycji

  - Powinno  być  natychmiast podjęte śledztwo w sprawie  przekroczenia uprawnień policji – poprzez prowokowanie zajść w czasie Marszów Niepodległościowych. Przypomnijmy, że  na Węgrzech od razu po  objęci u władzy  przez  rząd  V. Orbána rozpoczęto gruntowne śledztwo przeciwko władzom policji za  brutalne metody tłumienia manifestacji przeciw poprzedniemu rządowi postkomunistycznemu.

W efekcie śledztwa  liczne osoby z kierownictwa policji zdegradowano i usunięto z pracy, a część została skazana na wysokie odszkodowania  indywidualne  wobec poszkodowanych przez bezprawne działania policji. Niemal każdy z uczestników Marszów Niepodległości mógł zauważyć  jak różne młode osoby prowokujące zajścia przeciw Marszowi Niepodległości, czy nawet rzucające kamieniami , spokojnie chowały się za puklerzem ochronnym policji.  Bardzo wiele osób mogłoby przytoczyć informacje o tym jak policjanci blokowali jazdę autobusów z manifestantami na trasie do Warszawy, prowadząc różne  wielokrotne  męczące i drobiazgowe kontrole (Zdarzało się to zresztą również podczas dojazdu manifestantów do Warszawy na marsze w obronie Telewizji Trwam). W rezultacie tych blokad policyjnych wiele autobusów nie dotarło na czas na manifestacje. Jest aż nazbyt  oczywistą sprawą, że policjanci  blokujący dojazdy do Warszawy robili to  nie z własnej lokalnej inicjatywy, lecz na rozkaz centralnych zwierzchników. I trzeba jak najszybciej dotrzeć do nich. Z kolei dzięki nagraniu  taśmy z rozmową E. Bieńkowskiej i szefa  CBA  P. Wojtunika można było się dowiedzieć o konkretnie o roli  ministra spraw wewnętrznych  Sienkiewicza w sprawie spalenia budki policyjnej przy Ambasadzie Rosji. Być może całe śledztwo należałoby rozpocząć od przesłuchania P.Wojtunika. 

- Należy  natychmiast alarmować w każdym przypadku  awansowania ludzi z PO do zarządu którejkolwiek ze spółek Skarbu Państwa. Platforma niszczyła Polskę przez tyle  lat i związani z nią osobnicy nie powinni być nigdzie  awansowani za nowego reformatorskiego rządu.

     
 Przeprowadzić audyt w PiS-ie

- Wyniki przeprowadzanego pod kierownictwem  minister Beaty Kempy tak potrzebnego audytu wszystkich ministerstw należałoby jak najszybciej skomasować i wydać w postaci wielce pouczającej Białej Księgi.

- Myślę, że należałoby też  prosić prezesa  PiS Jarosława Kaczyńskiego, aby jak najszybciej   zainicjował i nadzorował audyt sytuacji w PiS-ie. Coraz wyraźniej widać bowiem, że obok wielu dobrych, czy wręcz  znakomitych posłów w tej partii jest  ciągle  zbyt wielu posłów karierowiczowskich i obiboków, poszukujących tylko osobistych korzyści, a nie działających dla dobra kraju. W ciągu ponad 40 spotkań, jakie  odbyłem w ostatnich kilku miesiącach w różnych częściach Polski aż nazbyt często spotykałem się ze skargami na  nielokalnych posłów i senatorów. Najczęściej wysuwano ostre krytyki tych parlamentarzystów za to, że po wyborze przestali interesować się swymi okręgami. Wielu z nich   przejawia teraz skrajną arogancję, nie odbierając żadnych telefonów od swoich wyborców, całkowicie ich zniechęcając.  Nie wymieniam tu ich nazwisk, ale mam nadzieję, że sprawą ich arogancji i lenistwa zajmie się w ramach audytu sam prezes  J. Kaczyński.

   Jeszcze raz powtarzam.  Prezes J. Kaczyński powinien jak najszybciej zrobić audyt w PiS-ie i  pozbyć się z partii ciągle zbyt licznych leniów, arogantów  i bufonów. I przyciągnąć do  PiS-u zamiast nich jakże wielu nie wykorzystanych świetnych postaci ze środowisk patriotycznych. W książce „Jak ratować Polskę” (Warszawa 2014 ,ss.41-51) wyliczyłem  w rozdziale ‘Wszystkie ręce na pokład” z kilkadziesiąt  tego typu postaci, wartych pozyskania na listy wyborcze PiS-u. W odróżnieniu od zbyt wielu karierowiczy osaczających PiS większość z proponowanych przez mnie kandydatów na listy PiS-u wcale nie przebiera nogami, by się dostać na te listy, trzeba  ich dopiero pozyskiwać. Niedawno Jerzy Surdykowski przypomniał jakże ważny tekst słynnego filozofa Platona: „Wejdź do miasta, powiedz, że potrzebujesz ludzi do rządzenia i weź tych, którzy uciekną”.

             Stworzyć Ruch Wsparcia Reform

      Realny ogląd sytuacji zmusza do stwierdzenia, że sam PiS nie poradzi sobie z przeprowadzeniem   prawdziwie gruntownych reform w zderzeniu z przeciwnościami od wewnątrz i z zewnątrz Polski. Dlatego  sprawą zasadniczą jest dużo szersze otwarcie się PiS-u na inne środowiska patriotyczne i zmobilizowanie jak największej części   narodu na rzecz Dobrej Zmiany. Dlatego niebywale potrzebne jest powołanie   jak najszerszego Ruchu Wsparcia Reform, sympatyzującego z PiS-em, ale całkowicie niezależnego od PiS-u. To musi być ruch tworzony oddolnie, jako jaskrawe przeciwieństwo  znajdującego się wciąż  w letargu powołanego odgórnie Ruchu Społecznego im. Lecha Kaczyńskiego.(W jednym z najbliższych tekstów nakreślę moją koncepcję Ruchu Wsparcia Reform)
     
Ważną sprawą wydaje się  porozmawianie z Pawłem Kukizem i działaczami jego ruchu, aby definitywnie rozstrzygnąć, w co chcą grać kukizowcy. Niezbędna  w tej sprawie wydaje się  ostateczna rozmowa czołowych polityków  PiS-u z Kukizem. Konieczne jest zapytanie, czy Kukiz chce rzeczywiście walczyć przeciw patologicznemu układowi III RP, jak obiecywał w czasie kampanii wyborczej, czy też zdradzając te hasła iść w jednym szeregu z R. Petru i innymi opozycyjnymi awanturnikami politycznymi i zdrajcami. A faktycznie, czy chce iść z Narodem, czy przeciw Narodowi?

3 komentarze:

 1. Należy pośmiertnie zrehabilitować dr Dariusza Ratajczaka i uhonorować wysokim odznaczeniem państwowym. Ukarać tych co zaprosili do Polski niemieckich bojówkarzy. Ukarać bandytów sikających do zniczy i tych od krzyża z puszek po piwie.

  OdpowiedzUsuń
 2. "- Należałoby powołać specjalną wielką komisję śledczą pod kierownictwem wiecznie niepokornego prokuratora Andrzeja Witkowskiego z Lublina dla zbadania spraw blisko stu zabójstw na tle politycznym, dokonanych od 1989 r. przez tzw. Nieznanych Sprawców."

  Obawiam się, że nawet tego jednego śledztwa rząd Prawa i Sprawiedliwości nie przywróci temu prokuratorowi.

  Więcej na stronie: poznacie-prawde.pl

  OdpowiedzUsuń
 3. Liczymy na to, że gabinety Pani Premier i Pana Prezydenta wezmą sobie te uwagi do serca i systematycznie zaczną przynajmniej sygnalizować potrzebę ich uwzględnienia, gdyż wielu z nich nie da się wprowadzić z marszu

  OdpowiedzUsuń