))Zapraszamy na Oficjalną Stronę internetowa Jerzego Roberta Nowaka((

środa, 2 listopada 2016

Ponad dwieście pytań do p. prezydenta A.Dudy, p. premier B. Szydło, oraz do władz PiS (XIII)Polityka odznaczeniowa

  Zaśmiecanie polityki odznaczeniowej  nieuzasadnionymi uhonorowaniami

  Już za prezydentury L. Wałęsy zaczęło się szastanie nieuzasadnionymi uhonorowaniami Orderem Orła Białego. Oto kilka przykładów.
   3 maja 1994 r. Wałęsa odznaczył Orderem Orła Białego naczelnego redaktora „Tygodnika Powszechnego” Jerzego Turowicza. Przypomnijmy, że Turowicz jako naczelny tego tygodnika katolickiego (!) od 1989.r całkowicie związał się z dawną „opozycją laicką” A. Michnika i B. Geremka, przekształcając swój tygodnik w katolicką przybudówkę „Gazety Wyborczej”.. Spowodowało to odejście z trzaskiem  słynnego publicysty Stefana Kisielewskiego (Kisiela).. W  „Dziennikach” Kisielewskiego wprost roi się od bardzo obelżywych sformułowań pod adresem  J. Turowicza za przeciwstawianie się Stefanowi kardynałowi Wyszyńskiemu, wręcz podkopywanie jego  stanowczej linii wobec  władz PRL-u. (Por.S. Kisielewski : „Dzienniki”, Warszawa 1996: s. 167: „Biedny głupi Jerzy”),.s.165 („Bardzo mnie zmierził  „Tygodnik”) ,170 ( „antykardynalska akcja Turowicza”),,ss..176,s199, 201 („Tygodnik staje się coraz  głupszy i coraz bardziej świński „),s.337, 351,352, s.356 („Rzygać mi się chce.. na  Jerzego Turowicza” ),s.377-8,,s.536,539, 648 („Turowicz napisał bzdury”),s.702 („To już człowiek z Orwella, zakłamany wewnętrznie”), s.712 ( „Głupi Jerzy jest w Ameryce”). Ukształtowano głupawy mit o wielkiej opozycyjności „Tygodnika Powszechnego”, powołując się na fakt, że zamknięto go po odmowie umieszczenia nekrologu Stalina w  marcu 1953 r. Przemilcza się zaś fakt, że tenże tygodnik na krótko przedtem – 5 lutego 1953 r. wydrukował prawdziwie haniebny tekst, aprobująco oceniający prefabrykowany proces księży z kurii krakowskiej. (Por. szerzej moją książka ; „Obłudnik Powszechny”, Warszawa  2003,ss.8-10) Turowicz patronował również  licznym innym świństwom proreżimowym (por. tamże, ,ss. 9-18)  Począwszy od antypolskiego ataku Jana Błońskiego na rzekomy polski „antysemityzm” w lutym 1987 r. „Tygodnik Powszechny” Turowicza, a potem J. Bonieckiego, odegrał prawdziwie podłą rolę w tropieniu domniemanego polskiego antysemityzmu. I chyba głównie za to  ratowała go pieniędzmi francuska lewica w czasie, gdy zaczął dogorywać finansowo.  Na łamach „Tygodnika Powszechnego” nagłaśniano m.in. obłąkańcze antypolskie tezy Grossa .(Por. mój „Obłudnik Powszechny”… op. cit., ss.44-49).. Na łamach  kierowanego przez Turowicza niby katolickiego tygodnika  konsekwentnie, a przebiegle podważano przesłanie Jana Pawła II, co w końcu zauważył sam papież w ostrym liście do Jerzego Turowicza z 5 kwietnia 1995 r..(Por. tamże, s.30).. Niektórzy przypisują skrajnie prożydowską i wręcz antypolską postawę Turowicza temu, że  on, podobnie jak jego główny kompan Stanisław Stomma pochodzili jakoby od żydowskich frankistów.
   Drugi filar „Tygodnika Powszechnego” Stanisław Stomma, nagrodzony przez Wałęsę Orderem Orła Białego w dniu 3 maja 1994 r. przez wiele lat był  jednym z głównych filarów proreżimowego oportunizmu (poza jednym wciąż nagłaśnianym  po 1090 r. gestem z 1976 r.).Był nie bez racji nazywanym  „weteranem minimalistów- ugodowców”. Już w styczniu 1963 r. Stomma popisał się  obrzydliwym tekstem atakującym polskie powstania narodowe jajko rzekomy wyraz polskiego „kompleksu antyrosyjskiego”. Spotkała go za to bardzo ostra reprymenda ze strony Prymasa Tysiąclecia w jego wspaniałym kazaniu 23 stycznia 1963 r. w Kościele Św. Krzyża. (Por. szerzej mój „Obłudnik Powszechny”, op. cit.,ss. 14-16 ). 

Inna nominantka Wałęsy do Orderu Orła Białego  Barbara Skarga  po pięknej przeszłości  doby wojny i pierwszych lat powojennych ( łączniczka AK, była  na sowieckim zesłaniu) zachowywała  się  bardzo stronniczo, wręcz lewacko, w okresie po 1989 r. Była  kanclerzem Orderu Orła Białego w latach 2001–2005. W październiku 2005 złożyła rezygnację z funkcji Kanclerza Orderu Orła Białego po wypowiedziach  Lecha Kaczyńskiego, który stwierdził w trakcie swojej kampanii wyborczej, że niektóre osoby nagrodzone tym odznaczeniem przez Aleksandra Kwaśniewskiego są zasłużone dla  PRL. Lubiła deliberować o zagrożeniach antysemityzmu, milcząc o zagrożeniach antypolonizmu.  Wsparła antypolskiego oszczercę J. T. Grossa podczas panelu dyskusyjnego w Warszawie 22 stycznia 2008 roku. Powiedziała:To prawda, że antysemityzm w Polsce jest... A gdzie antypolonizm?! – krzyknął jakiś mężczyzna”. Była jedną z „policjantów pamięci” – sygnatariuszy nagłośnionego w „Gazecie Wyborczej” listu piętnującego książkę P. Gontarczyka i S. Cenckiewicza, odsłaniającą  niewygodną dla „elitki” prawdę o L. Wałęsie. (Por. tekst prof. A. Zybertowicza: „Zdrada stanu i antysemityzm. O pierwszym w Polsce mówić nie wypada, o drugim woła się bez skrępowania", „w Sieci” z 21 kwietnia 2013  r.) Wśród  innych dziwnych uhonorowań warto wymienić fakt, że Wałęsa odznaczył Orderem Orła  Białego   b. premiera Tadeusza Mazowieckiego, twórcę osławionej „grubej kreski”  i  najsłynniejszego maturzystę III RP  „ministra   - pleciugę” Władysława Bartoszewskiego. 

Szczególnie szkodliwa  była wielka część nominacji do Orderu Orła Białego za czasów prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego. Dość przypomnieć niektóre z nich. Wśród odznaczonych  przez Kwaśniewskiego Orderem Orła Białego znaleźli się m.in.: największy obok Michnika szkodnik III RP L.Balcerowicz, inny szkodnik B. Geremek, stary kapuś SB K. Skubiszewski, który chorobliwie partaczył całą naszą politykę  zagraniczną, b. stalinista , a potem niszczyciel  tradycyjnego  polskiego harcerstwa „trzeźwy inaczej” J. Kuroń. (Por. szerzej o tych c czterech panach moją książkę: „Czarny leksykon”,  Warszawa 1998, ss. 7-30, 56-81, 93-117, 186 -202.) Wśród odznaczonych przez Kwaśniewskiego nie zabrakło b. członka  KC PZPR w latach 1948-1972 – PRL-owskiego działacza sportowego W. Reczka.

Z kolei prezydent  B. Komorowski poza kilku wyjątkami (m.in. bohaterskiego księdza I. Skorupki z 1920 r., słynnych kompozytorów: H. M. Góreckiego, J. Ekiera i W. Kilara, reżysera A. Wajdy i  słynnej z lewackich zaangażowań noblistki W. Szymborskiej) skupił się głównie na nagradzaniu  Orderem Orła Białego  fatalnych. skompromitowanych polityków z kręgu lemingów (J. K. Bieleckiego, H. Suchockiej, A.Wielowieyskiego, J. Buzka, A. Halla). Komorowski nie zapomniał również o  uhonorowaniu Orderem Orła Białego największego szkodnika III RP: A. Michnika. Odznaczono również b. prezesa Sądu Najwyższego A. Strzembosza, który „wsławił się” głównie katastrofalnym  działaniem dla zahamowaniem weryfikacji sędziów, za co płacimy po dziś dzień. Wśród  odznaczonych znaleźli się również dwaj bardzo nieciekawi hierarchowie: bp. A. Orszulik, współsprawca  „zdrady okrągłostołowej” i abp. T.  Gocłowski, znany z przypochlebiania się PO na każdym kroku. Decyzje Komorowskiego, prowadzące do prawdziwej inflacji Orderów Orła Białego stanowiły szczytowy okres  zaśmiecania   polityki odznaczeniowej.

 Od  L.Kaczyńskiego do A. Dudy

Na tle tej polityki  honorowania głównie ludzi niegodnych tym cenniejszym przerywnikiem stały się: prezydentura L. Kaczyńskiego (2005 -2010) i obecna prezydentura A. Dudy. Z tym, że prezydenturę L. Kaczyńskiego uważam za zdecydowanie lepszą pod tym względem – polityka odznaczeniowa należała w ogóle do  jego największych osiągnięć. Przypomnę  tu choć część osób wyróżnionych przez niego Orderem  Orła Białego : abp. I. Tokarczuk, gen. A. Fieldorf, rotmistrz W. Pilecki, A. Walentynowicz, abp. K. Majdański, G. Holoubek, ks. S. Brzóska, S. Starzyński,  ks. J. Popiełuszko, H. Sławik, J. Olszewski, A. Stelmachowski, A. Gwiazda, F. Niepokólczycki, B. Nizieński. Prawdziwa galeria wybitnych ludzi! Do tego dodać należy  liczne inne wybitne osoby uhonorowane  mniejszymi odznaczeniami: m.in.: prof. S. Kurowskiego, prof. J. Bartyzela, prof. A. Pawelczyńską.   Prezydent A. Duda dotąd odznaczył tylko sześć osób Orderem Orła Białego, a  i tak znalazły się wśród nich osoby budzące wątpliwości, w sytuacji, gdy pominięto innych bardziej zasłużonych kandydatów. Zapytam wprost: 

210), Czy rzeczywiście należało przyznać Order Orła Białego Irenie Szewińskiej-Kirszenstein?  Ta znakomita lekkoatletka miała dość fatalny okres w życiu – w latach 1982 -1989  należała do PRON, popierającego ekipę generała Jaruzelskiego. Internauta Ele pisał 1 grudnia 2004 r.: „Pamiętam sukcesy Ireny Szewińskiej,  ale sportowe. Jako prezes PZLA nie sprawdziła się zupełnie. Odnoszę wrażenie, że jej intelekt biega szybkością odwrotnie proporcjonalną do szybkości nóg”. Chyba to skłoniło ją do wejścia do PRON-u.  

211), Czy rzeczywiście należało uhonorowywać Orderem Orła  Białego już teraz  p. Irenę   Zofię Romaszewską? Mam  duże wątpliwości co do tego z powodu jej „lewicowego odchylenia” i skrajnej zajadłej stronniczości proukraińskiej. Uważam, że bardziej zasługiwali na tak wysokie odznaczenie chociażby  Kornel Morawiecki i Krzysztof Wyszkowski.

212) Czy prezydent A. Duda  rozważy radykalne zmiany w składzie  komisji odznaczeniowej? Jak  się okazuje panowie  z tej komisji blokują uhonorowanie m  wysokimi odznaczeniami szczególnie godnych tego Polaków, zwłaszcza postaci z Emigracji, a także zasłużonych dla Polski cudzoziemców.
   Kilka  miesięcy temu  gorąco apelowałem na tym  blogu i starałem się przez kontakty z różnymi wpływowymi osobami o uhonorowanie najwyższym odznaczeniem – Orderem Orła  Białego tak zasłużonego dla sprawy polskiej polonijnego naukowca prof. Iwo Cypriana Pogonowskiego,( III RP nie przyznała mu żadnego odznaczenia). Wskazywałem na jego podeszły wiek, na próżno. Prof., Iwo C. Pogonowski zmarł w maju tego roku bez żadnego uhonorowania. 213) Kto z komisji odznaczeniowej ponosi osobistą odpowiedzialność za to tak skandaliczne zaniedbanie?

214) Dlaczego dotąd nie przyznano jednego z najwyższych odznaczeń polskich prof. Ewie M. Thompson, autorce licznych publikacji, popularyzujących polską kulturę i broniących prawdy o Polsce, w 2015 r. laureatce Nagrody Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie za upowszechnianie kultury i literatury polskiej w świecie? Podczas Kongresu Polska Wielki Projekt uhonorowano medalem honorowym „Odwaga i Wiarygodność” przyznanym przez kapitułę Nagrody im. Lecha Kaczyńskiego. Wręczając nagrodę prof. Ewie Thompson premier Jarosław Kaczyński powiedział: „To jest medal dla pani profesor, która jest prawdziwym obrońcą ojczyzny”. Ale odznaczenia państwowego dotąd nie przyznano prof. E .Thompson!

215) Dlaczego dotąd  nie przyznano  wysokiego odznaczenia państwowego (nawet Orderu Orła Białego) znakomitemu amerykańskiemu naukowcowi- profesorowi Richardowi C. Lukasowi, autorowi  sześciu świetnych książek pisanych w obronie  prawdy o Polsce, w tym słynnego  „Zapomnianego Holocaustu” ? (Apelowałem o  to  na blogu 1 października 2015 r. i 3 maja 2016 r.). 79-letni profesor Lukas nie  ma żadnego krajowego odznaczenia  i był honorowany tylko przez Rząd na Obczyźnie (Orderem Odrodzenia  Polski w 1988 r.) i Polonię  (Nagrodą Fundacji Kościuszkowskiej i Nagrodą Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce.

216)   Dlaczego  dotąd nie  przyznano Orła Białego (pośmiertnie) ukraińskiemu naukowcowi dr hab. Wiktorowi Poliszczukowi, autorowi siedmiu książek  pisanych z potępieniem ludobójstwa  ukraińskiego na Wołyniu, popełnionego na Polakach, w tym szczególnie głośnej książki „Gorzka Prawda”.. Fakt, że W. Poliszczuk nie został nigdy odznaczony przez polskie władze państwowe tym  boleśniej kontrastuje z odznaczeniem  Orderem Orła Białego przez A. Kwaśniewskiego ukraińskiego nacjonalisty B. Osadczuka, stypendysty w hitlerowskim Berlinie w czasie drugiej wojny światowej.

Inni    zasłużeni niedocenieni 

217) Dlaczego dotąd nie uhonorowano jednym z najwyższych odznaczeń Jerzego Łojka? Był on najodważniejszym z historyków polskich po 1956 r. Poza wspaniałymi publikacjami wydanymi w oficjalnych wydawnictwach wciąż drążył temat zbrodni katyńskiej w drugim obiegu. Za udział w opozycji oraz badanie sprawy Katynia  wielokrotnie szykanowany przez władze komunistyczne, które m.in. sprzeciwiły się nadaniu mu tytułu profesorskiego W nocy 12/13 grudnia 1981 w chwili wprowadzenia stanu wojennego krótkotrwale aresztowany przez władze komunistyczne. Dziwnie zapomniany zarówno przez prezydenta L. Kaczyńskiego, jak i przez prezydenta A. Dudę – nie został  uhonorowany pośmiertnie żadnym odznaczeniem. 

218) Dlaczego dotąd  nie uhonorowano najwyższym odznaczeniem Kornela Morawieckiego? To on przecież był jednym  z czołowych przywódców podziemia antyreżimowego w dobie jaruzelszczyzny, założycielem „Solidarności Walczącej”.  Morawiecki był więziony w latach 1987-1988.  Później był stanowczym przeciwnik  magdalenkowych dogadywań się w czasie  „okrągłego stołu”. Według informacji mediów w 2007 r. odmówił przyjęcia proponowanego mu z okazji 25-lecia powstania Solidarności Walczącej Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski, uznając, że reprezentowanej przez niego organizacji należy się najwyższe polskie odznaczenie –Order Orła Białego. Prezydent A. Duda  przez ponad rok swojej prezydentury „zapomniał” o uhonorowaniu tym odznaczeniem K. Morawieckiego, teraz  marszałka- seniora Sejmu choć odznaczył  dużo mniej zasłużoną  od niego w konspiracji Zofię Romaszewską. 

219) Dlaczego nie uhonorowano  wyższym odznaczeniem państwowym  ks. biskupa Adama Lepę, jednego  z najbardziej patriotycznych hierarchów polskich (co najwyraźniej nie sprzyjało jego awansom), najwybitniejszego  znawcę mediów wśród Episkopatu (rozliczne książki na ten temat)?  Nie otrzymał on żadnego orderu państwowego w przeciwieństwie do duchownych -  agentów SB: „TV  Filozofa”- ks. abp. J. Życińskiego (pośmiertnie odznaczonego przez Komorowskiego Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski, 2011 r.) „TV Jankowskiego” – ks. M. Czajkowskiego (Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, 2004 r.), czy zbuntowanego intryganta przeciw ks. abp. H. Hoserowi – ks.W. Lemańskiego (Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, ,2008 r.). 

220) Dlaczego nie uhonorowano (pośmiertnie) żadnym wyższym odznaczeniem państwowym  ks. arcybiskupa Mariana Przykuckiego, jeden z najwybitniejszych  hierarchów patriotycznych,  ogromnie zasłużonego dla umacniani a polskości w diecezji szczecińsko-kamieńskiej?. Nie otrzymał on żadnego .żadnego orderu państwowego. 

221) Dlaczego nie uhonorowano po 1989 r . wielce zasłużonego duchownego patriotycznego, wieloletniego rektora KUL-u –ojca Mieczysława  Alberta Krąpca?. Po 1989 r. otrzymał on wiele  nagród i wyróżnień, (m.in. tytuł doctora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu  w Leuven  w Belgii (1990 r.) , lecz nie otrzymał żadnego odznaczenia państwowego. 

222) Dlaczego nie zdobyto się na pośmiertne uhonorowanie prof. Adama Podgóreckiego, jednego  z najwybitniejszych polskich socjologów XX wieku?.  Prof. Podgórecki, konsekwentny nonkonformista, został usunięty wraz z gronem współpracowników z UW w 1976 r. (pod zarzutem „antypaństwowej działalności naukowej”), w 1977 wyjechał z Polski i przez wiele lat wykładał na  uniwersytetach  w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.  Był autorem ponad 20 książek i kilkuset publikacji naukowych, m.in. głośnej książki : „Społeczeństwo polskie” 1994. W należącym do Uniwersytetu Warszawskiego Pałacu Zamoyskich znajduje się Sala im. prof. Adama Podgóreckiego.. Pomimo imponującego dorobku nie otrzymał żadnego odznaczenia państwowego  po 1989 r..

223) Dlaczego nie uhonorowano żadnym odznaczeniem  słynnego pisarza Janusza Krasińskiego?.  Był on  członkiem  Szarych Szeregów, więzionym w latach 1947-1956 pod fałszywymi oskarżeniami. Od 2005 do 2008 był prezesem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich,  a w latach 2008-2012 prezesem honorowym tego Stowarzyszenia.,  W  2003 r. został uhonorowany  Nagrodą Polskiego PEN Clubu, a w 2006 r. Nagrodą Literacką  im. Józefa Mackiewicza.. Po 1989  r. nie otrzymał żadnych odznaczeń państwowych. Zapomniano o nim nawet w czasie  rządów PiS-u 2005-2007 i prezydentury Lecha Kaczyńskiego. (poza  przyznaniem mu w 2006 r. Złotego Medalu "Zasłużony dla Kultury Polskiej Gloria Artis".). Powinien być odznaczony pośmiertnie.

224) Dlaczego zapomniano o uhonorowaniu wyższym odznaczeniem państwowym  Piotra Skórzyńskiego, jednego  z najwybitniejszych nonkonformistycznych poetów, pisarzy, publicystów i eseistów?. Skórzyński był działaczem opozycji politycznej w PRL-u, internowanym w grudniu 1981 r. Za swój polityczny radykalizm zapłacił bardzo wysoka cenę. Mimo jakże wielkiego talentu przez lata po 1989 r. wegetował i był marginalizowany z powodu swej jednoznacznej antyokrągłostołowej postawy politycznej.  Na początku lat 90.  Adam Michnik powiedział do Piotra Skórzyńskiego, gdy ten po krótkotrwałej pracy w Gazecie Wyborczej zakomunikował, że odchodzi z redakcji: „Nie istniejesz i nigdy nie będziesz istniał". Dojście do władzy Platformy Obywatelskiej w 2007 r. wyraźnie zabiło w  Piotrze Skórzyńskim ostatnie nadzieje. Popełnił samobójstwo 3 czerwca 2008 r. Warszawie. W pozostawionym liście, adresowanym do żony, napisał, że „nie godzi się na nikczemnienie świata. I już tylko tyle może zrobić, żeby w nim nie być”. Od ośmiu lat  wręczana jest specjalna  upamiętniająca Skórzyńskiego nagroda jego imienia. Powinien być odznaczony pośmiertnie.

225) Dlaczego nie uhonorowano zasług Jana Łopuszańskiego, b. opozycjonisty, najwybitniejszego polityka patriotycznego  w ZCHN, posła do Sejmu trzech kadencji?. Nie otrzymał on żadnego odznaczenia państwowego.

226 ) Dlaczego nie uhonorowano zasług Janusza Szewczaka, jednego  z najwybitniejszych ekonomistów polskich, głównego ekonomisty Kasy Krajowej SKOK, posła na Sejm  VIII kadencji, autora licznych publikacji książkowych i prasowych, m.in. głośnej książki  Banksterzy. Kulisy globalnej zmowy” (2016r),  Nie otrzymał on dotąd żadnego odznaczenia  państwowego.

227) Dlaczego nie uhonorowano żadnym odznaczeniem  państwowym jednego z najwybitniejszych ekonomistów polskich dr Cezarego Mecha,  twórcę programu gospodarczego PiS-u w 2005 r .i wiceministra finansów w latach 2005-2006 ?

228)  Dlaczego nie zdobyto się na żadne uhonorowanie Romualda Szeremietiewa, najwybitniejszego znawcy spraw wojskowych na prawicy, b. p. o. ministra obrony i b. wiceministra obrony, dziwnie marginalizowanego  za obecnego rządu PiS.?. Po 1989 r. nie otrzymał on ,  żadnego odznaczenia poza  Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, przyznanym w 1990 r. przez prezydenta RP na uchodźstwie.

229) Dlaczego nie zdobyto się na  żadne uhonorowanie działań Janusza Dobrosza. posła pięciu kadencji, b. przewodniczącego  klubu poselskiego PSL, a później jednego  z czołowych polityków LPR, wicemarszałka Sejmu RP w latach 2006-2007.? Dobrosz jest rzecznikiem partnerstwa z Niemcami opartego na historycznej prawdzie i zadośćuczynieniu krzywd, jakie Niemcy wyrządzili Polsce i Polakom w latach II wojny światowej. Jest autorem cennych książek : „Polska- Niemcy. Trudne sąsiedztwo” (20O4 r.)  i „Zniewalanie Polski”(2008 r.). J. Dobrosz  po 1989 r. nie otrzymał  żadnego odznaczenia poza  Orderem Uśmiechu .

230) Dlaczego w żaden sposób nie uhonorowano pamięci Artura Fryza, nonkonformistycznego twórcy, najbardziej znanego animatora kultury w Kutnie, poety, dziennikarza i twórcy piosenek. W listopadzie 2013 r. ten zaledwie 50-letni poeta popełnił samobójstwo, skacząc z okna swojego mieszkania na czwartym piętrze. Mówiono mi, że miał już dość nagonki i izolacji ze strony miejscowych lemingów i lewaków. Zadał sobie śmierć zdesperowany twórca, o którym nawet w „Gazecie Wyborczej” pisano kilka miesięcy później, iż był tak utalentowanym, że mógłby być świetnym ministrem kultury.. Nigdy nie był uhonorowany żadnym odznaczeniem państwowym. Powinien być uhonorowany pośmiertnie.

231)  Dlaczego nowe władze RP dotąd nie zdobyły się na żadne uhonorowanie niegodnie pomijanego w telewizji spod znaku J. Kurskiego Andrzeja Rosiewicza, znakomitego patriotycznego  piosenkarza estradowego, kompozytora, satyryka i gitarzysty. .Po 1989 r. nie otrzymał on żadnego odznaczenia państwowego państwowego poza Srebrnym Medalem- Zasłużonego  Kulturze Gloria Artis.

232) Dlaczego nie zdobyto się na żadne uhonorowanie wszechstronnej działalności  Wojciecha Cejrowskiego, jednego  z najwybitniejszych polskich dziennikarzy patriotycznych, ,satyryka, fotografa, podróżnika. Otrzymał on  liczne społeczne wyróżnienia i żadnego orderu państwowego.

233) Dlaczego nowe władze RP jak dotąd nie zdobyły się na żadne uhonorowanie Wojciecha Reszczyńskiego, jednego  z najwybitniejszych  publicystów radiowych i telewizyjnych,  założyciela i  przez kilkanaście lat prezes Radia Wa-Wa. W czerwcu 2013 odmówił przyjęcia orderu państwowego, który miał mu nadać prezydent RP,  Bronisław Komorowski, z okazji XX-lecia uchwalenia ustawy o Radiofonii i TV.  Pomimo „Dobrej Zmiany” i tak cennych wielkich doświadczeń dziennikarza- radiowca Reszczyński ma dalej program na zsyłce po północy (w III programie Polskiego Radia). Nie otrzymał żadnych odznaczeń państwowych.

234) Dlaczego przez tyle miesięcy nie ma decyzji prezydenta A. Dudy w sprawie jakże potrzebnej decyzji o odebraniu  jednego z wyższych polskich odznaczeń najzajadlejszemu zagranicznemu polakożercy Janowi Tomaszowi Grossowi? O całej sprawie od miesięcy ani widu, ani słychu. Czyżby sam prezydent A. Duda  ponad wszystko obawiał się w tej sprawie gniewu  „starszych braci” z Nowego Jorku ? Po co  to chowanie głowy w piasek tak niegodne  Naszego Prezydenta ?

235) Dlaczego nie zrobiono nic, aby odebrać Order Orła Białego  przyznany przez B. Komorowskiemu największemu szkodnikowi  okresu od 1989 r. Adamowi Michnikowi?


236) Dlaczego toleruje się piastowanie jednego z wyższych odznaczeń polskich (Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Zasługi)  przez George’ a Sorosa? Order ten przyznał mu B. Komorowski

1 komentarz:

  1. Może powinniśmy postawić sobie pytanie, czy te w tak inflacyjny sposób wrogom narodu polskiego rozdawane odznaczenia przy pominięciu wielu wybitnych Polaków są jeszcze coś warte czy potrzeba nam nowych?

    OdpowiedzUsuń